Tổng số: 124
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
394/BC-UBND 08/10/2019 Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
4407/UBND-VX 23/09/2019 V/v đôn đốc triển khai thực hiện thu học phí, viện phí bằng hình thức không dùng tiền mặt Tải về
280/KH-UBND 30/08/2019 Hành động thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” Tải về
3919/UBND-KSTT 27/08/2019 V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính Tải về
2101/QĐ-UBND 15/08/2019 Phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai Tải về
2378/QĐ-UBND 05/08/2019 Phê duyệt danh sách công chức, viên chức hưởng chính sách đãi ngộ làm nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin năm 2019 Tải về
11/CT-UBND 25/07/2019 Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
234/KH-UBND 26/06/2019 Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 tỉnh Lào Cai Tải về
221/KH-UBND 17/06/2019 Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
1605/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định ban hành Quy định về thực hiện “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
12345678910...