Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/2019/QĐ-UBND 20/09/2019 Quyết địnhsửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND tỉnh Lào Cai Tải về
885/QĐ-UBND 08/04/2019 Về việc công nhận kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố Tải về
884/QĐ-UBND 08/04/2019 Về việc công nhận kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, Quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tải về
92/TB-VPUBND 29/03/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tại cuộc họp ngày 22/3/2019 Tải về
847/UBND-TH 07/03/2019 Về việc đăng ký thi đua năm 2019 Tải về
365/QĐ-UBND 12/02/2019 V/v tặng “Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai” năm 2018 Tải về
19/KH-UBND 15/01/2019 Triển khai công tác Thi đua Khen thưởng tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
4283/UBND-TH 11/09/2018 V/v khen thưởng trong công tác đối ngoại và đóng góp ủng hộ trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Tải về
20/2018/QĐ-UBND 06/08/2018 Bãi bỏ Quyết định số 647/2003/QĐ-UBND ngày 24/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai v/v ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Tải về
05/CT-UBND 26/01/2018 Về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 Tải về
1234