Tổng số: 210
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2900/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lào Cai Tải về
292/KH-UBND 17/09/2019 Thực hiện Chỉ thị số: 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) Tải về
289/KH-UBND 16/09/2019 Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Tải về
3939/UBND-TH 28/08/2019 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019. Tải về
3209/UBND-TH 17/07/2019 V/v: giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với UBND tỉnh. Tải về
675/VPUBND-NLN 19/06/2019 V/v thực hiện Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban Dân tộc về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc Tải về
232/BC-UBND 17/06/2019 Báo cáo tiếp thu,giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND tỉnh Lào Cai tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về
2015/UBND-TH 13/05/2019 V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh từ trước kỳ họp thứ 2 đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV. Tải về
184/BC-UBND 10/05/2019 giải quyết kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến ngày 30/6/2018 Tải về
183/BC-UBND 10/05/2019 giải quyết kiến nghị sau của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh đang giải quyết (từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV đến ngày 31/10/2018) Tải về
12345678910...