Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2793/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai Tải về
3955/UBND- QLĐT 28/08/2019 V/v đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng. Tải về
305/BC-UBND 31/07/2019 Kết quả thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
3118/UBND-QLĐT 11/07/2019 V/v tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
207/KH-UBND 29/05/2019 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 Tải về
1562/UBND-VX 16/04/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ Tải về
112/BC-UBND 20/03/2019 Kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
642/QĐ-UBND 19/03/2019 kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai Tải về
1/2019/QĐ-UBND 11/02/2019 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
61/KH-UBND 31/01/2019 Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
123