Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/CT-UBND 16/09/2019 Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Tải về
13/CT-UBND 21/08/2019 Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 Tải về
12/CT-UBND 12/08/2019 Về các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ Tải về
3451/UBND-KT 31/07/2019 Xử lý thông tin báo chí Tải về
3448/UBND-VX 31/07/2019 V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt Tải về
11/CT-UBND 25/07/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
11/CT-UBND 25/07/2019 Về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
10/CT-UBND 08/07/2019 Chỉ thị Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai Tải về
9/CT-UBND 28/06/2019 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
9/CT-UBND 28/06/2019 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1234567