Tổng số: 109
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
143/2018/TT-BQP 15/09/2018 Thông tư 143/2018/TT-BQP ngày 15/9/2018 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải về
13/2018/TT-BCT 05/07/2018 Quy định quản lý sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất VLNCN Tải về
56/201/TT-BTC 25/06/2018 Quy định mức thu chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định Tải về
55/2018/TT-BTC 25/06/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của 07 thông tư của bộ trưởng bộ tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường Tải về
08/2018/TT-BTP 20/06/2018 Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm , hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký bảo đảm tại các trung tâm đăng ký giao dịch tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ tư pháp Tải về
52/2018/TT-BTC 24/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Tải về
07/2018/TT-BTTTT 15/05/2018 Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng NSNN Tải về
43/2018/TT-BTC 07/05/2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự Tải về
10/2018/TT-BGDĐT 30/03/2018 Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học , trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên Tải về
35/2018/TT-BTC 30/03/2018 Quy định về lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN và UBMTTQVN cấp tỉnh, ban tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp huyện Tải về
12345678910...