Tổng số: 1056
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2900/QĐ-UBND 17/10/2019 Quyết định Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lào Cai Tải về
3330/QĐ-UBND 09/10/2019 V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 Tải về
47/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
3329/QĐ-UBND 09/10/2019 V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm hòa giải viên lao động Tải về
46/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Tải về
2964/QĐ-UBND 23/09/2019 Về việc công bố tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tải về
42/2019/QĐ-UBND 20/09/2019 Quyết địnhsửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND tỉnh Lào Cai Tải về
2867/QĐ-UBND 16/09/2019 Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố về thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
2864/QĐ-UBND 16/09/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai việc cho phép sáp nhập Hội Chữ thập đỏ Khối cơ quan tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tải về
41/2019/QĐ-UBND 16/09/2019 Về việc bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai Tải về
12345678910...