Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
394/BC-UBND 08/10/2019 Báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
387/BC-UBND 04/10/2019 Báo cáo Công tác quản lý, kiểm soát tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
284/BC-UBND 18/07/2019 Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
243/BC-UBND 20/06/2019 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 ( 2014-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
232/BC-UBND 17/06/2019 Báo cáo tiếp thu,giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND tỉnh Lào Cai tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV Tải về
203/BC-UBND 31/05/2019 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2019 Tải về
199/BC-UBND 29/05/2019 Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
184/BC-UBND 10/05/2019 giải quyết kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến ngày 30/6/2018 Tải về
183/BC-UBND 10/05/2019 giải quyết kiến nghị sau của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh đang giải quyết (từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV đến ngày 31/10/2018) Tải về
175/BC-UBND 04/05/2019 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 Tải về
123456789