Quyết định Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/10/2019
Ngày hiệu lực 17/10/2019
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 2900QĐ2019.pdf