V/v thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phát triển huyện Sa Pa đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 2834/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2019
Ngày hiệu lực 10/09/2019
Trích yếu nội dung V/v thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phát triển huyện Sa Pa đến năm 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 2834QĐ2019.pdf