Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 15/CT-UBND
Ngày ban hành 16/09/2019
Ngày hiệu lực 16/09/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 15CT2019.pdf