v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
Số ký hiệu văn bản 4306/UBND-TNMT
Ngày ban hành 18/09/2019
Ngày hiệu lực 18/09/2019
Trích yếu nội dung v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4306CV2019.pdf