Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 294/KH-UBND
Ngày ban hành 19/09/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 294KH2019.pdf