V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 4373/UBND-TH
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 4373CV2019.pdf