Quyết địnhsửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 42/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung Quyết địnhsửa đổi, bổ sung một số điều trong bản quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 42.2019.QĐ.pdf