Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019
Số ký hiệu văn bản 275/TB-VPUBND
Ngày ban hành 03/10/2019
Ngày hiệu lực 03/10/2019
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2019
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Hoàng Chí Hiền
Tài liệu đính kèm 275TB2019.pdf