V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 4633/UBND-NLN
Ngày ban hành 04/10/2019
Ngày hiệu lực 04/10/2019
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4633CV2019.pdf