Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 46/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2019
Ngày hiệu lực 09/10/2019
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 46.2019.QĐ.pdf