V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm hòa giải viên lao động
Số ký hiệu văn bản 3329/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2019
Ngày hiệu lực 09/10/2019
Trích yếu nội dung V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm hòa giải viên lao động
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 3329QĐ2019.pdf