V/v giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu văn bản 4745/UBND-TH
Ngày ban hành 09/10/2019
Ngày hiệu lực 09/10/2019
Trích yếu nội dung V/v giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đôn đốc, nhắc nhở
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 4745CV2019.pdf