Kế hoạch kiểm tra liên ngành triển khai thực hiện chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 309/KH-UBND
Ngày ban hành 09/10/2019
Ngày hiệu lực 09/10/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra liên ngành triển khai thực hiện chương trình hành động về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 309KH2019.pdf