V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 3330/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2019
Ngày hiệu lực 09/10/2019
Trích yếu nội dung V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm QĐ3330.pdf