Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai : Ông Hoàng Ngọc Bích
Số ký hiệu văn bản 266/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/09/2019
Ngày hiệu lực 27/09/2019
Trích yếu nội dung Thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai : Ông Hoàng Ngọc Bích
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Hoàng Chí Hiền
Tài liệu đính kèm 266V2019.pdf