V/v rà soát báo cáo tình hình thực hiện các thông báo kết luận của thường trực UBND tỉnh, đề xuất giải pháp thực hiện đối với những nội dung công việc giao chưa thực hiện
Số ký hiệu văn bản 4456/UBND-TH
Ngày ban hành 25/09/2019
Ngày hiệu lực 25/09/2019
Trích yếu nội dung V/v rà soát báo cáo tình hình thực hiện các thông báo kết luận của thường trực UBND tỉnh, đề xuất giải pháp thực hiện đối với những nội dung công việc giao chưa thực hiện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 4456CV2019.pdf