V/v đôn đốc triển khai thực hiện thu học phí, viện phí bằng hình thức không dùng tiền mặt
Số ký hiệu văn bản 4407/UBND-VX
Ngày ban hành 23/09/2019
Ngày hiệu lực 23/09/2019
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc triển khai thực hiện thu học phí, viện phí bằng hình thức không dùng tiền mặt
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4407CV2019.pdf