V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 (lần 1)
Số ký hiệu văn bản 4351/UBND-NLN
Ngày ban hành 19/09/2019
Ngày hiệu lực 19/09/2019
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 (lần 1)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng-chống thiên tai
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4351CV2019.pdf