V/v Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2019
Số ký hiệu văn bản 4289/CV-BCĐ
Ngày ban hành 18/09/2019
Ngày hiệu lực 18/09/2019
Trích yếu nội dung V/v Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ III năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 4289QĐ2019.pdf