Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Số ký hiệu văn bản 299/KH-UBND
Ngày ban hành 20/09/2019
Ngày hiệu lực 20/09/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 299KH2019.pdf