Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai việc cho phép sáp nhập Hội Chữ thập đỏ Khối cơ quan tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2864/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2019
Ngày hiệu lực 16/09/2019
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai việc cho phép sáp nhập Hội Chữ thập đỏ Khối cơ quan tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 2864QĐ2019.pdf