Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố về thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2867/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2019
Ngày hiệu lực 16/09/2019
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố về thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2867QĐ2019.pdf