Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Số ký hiệu văn bản 2791/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2019
Ngày hiệu lực 10/09/2019
Trích yếu nội dung Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 2791QĐ2019.pdf