Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ Về việc thành lập Ban hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2810/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2019
Ngày hiệu lực 11/09/2019
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ Về việc thành lập Ban hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2810QĐ2019.pdf