Về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án “sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2790/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2019
Ngày hiệu lực 10/09/2019
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án “sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 2790QĐ2019.pdf