Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2775/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 2775QĐ2019.pdf