V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế
Số ký hiệu văn bản 2773/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 2773QĐ2019.pdf