V/v: chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.
Số ký hiệu văn bản 4141/UBND-TH
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung V/v: chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Hoàng Chí Hiền
Tài liệu đính kèm 4141CV2019.pdf