Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Số ký hiệu văn bản 4647/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày hiệu lực 18/12/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành
LOẠI VĂN BẢN