Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4260/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2020
Ngày hiệu lực 30/11/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành
LOẠI VĂN BẢN