Quyết định Về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4066/QÐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2020
Ngày hiệu lực 19/11/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành
LOẠI VĂN BẢN