Về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3642/QÐ-UBND
Ngày ban hành 27/10/2020
Ngày hiệu lực 27/10/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Cơ quan ban hành
LOẠI VĂN BẢN