Banner Logo Tỉnh
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5053/UBND-BBT 26/10/2022
V/v kiểm tra thông tin phản ánh xây dựng khu du lịch trái phép trên đất rừng trên địa bàn xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai
Lượt xem: 129
3278/UBND-VX 20/07/2022
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI (lĩnh vực GD&ĐT)
Lượt xem: 176
1520/UBND-QLĐT 14/04/2022
cập nhật giá gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu
Lượt xem: 198
4187/UBND-QLĐT 31/08/2021
đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo công điện số 1082/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 386
2396/UBND-NC 07/06/2021
V/v đẩy mạnh các biện pháp để hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 144
1885/UBND-NLN 13/05/2021
V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021
Lượt xem: 157
07/CT-UBND 05/04/2021
Về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 288
1065/UBND-TH 23/03/2021
V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 177
6/CT-UBND 10/03/2021
Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 223
464/UBND-QLĐT 05/02/2021
V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Lượt xem: 219
1234