Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1885/UBND-NLN 13/05/2021
V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021
Lượt xem: 18
07/CT-UBND 05/04/2021
Về việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 114
1065/UBND-TH 23/03/2021
V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 93
6/CT-UBND 10/03/2021
Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 173
464/UBND-QLĐT 05/02/2021
V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
Lượt xem: 154
177/UBND-QLĐT 15/01/2021
V/v đôn đốc tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn XDCB kế hoạch năm 2020.
Lượt xem: 238
148/UBND-QLĐT 14/01/2021
V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án XDCB đã giao.
Lượt xem: 223
5592/UBND-QLĐT 04/12/2020
V/v đôn đốc kiểm tra và xử lý vi phạm lấn chiếm đất dọc tuyến đường tránh QL4D, thị xã Sa Pa.
Lượt xem: 315
3856/UBND-NLN 20/08/2020
V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 (lần 2)
Lượt xem: 260
3819/UBND-TNMT 19/08/2020
V/v giải quyết phản ánh Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam
Lượt xem: 725
123