Tổng số: 153
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4807/UBND-QLĐT 07/10/2021
V/v triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.
Lượt xem: 117
3157/QĐ-UBND 27/08/2021
Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 164
2931/UBND-QLĐT 01/07/2021
V/v kiểm tra đổ thải dọc sông Hồng đoạn từ đường Phú Thịnh (đường B1) đến cầu Giang Đông.
Lượt xem: 170
2550/UBND-QLĐT 14/06/2021
chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 264
2122/UBND-TH 24/05/2021
V/v đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 206
1800/UBND-QLĐT 06/05/2021
V/v xử lý thông tin báo chí nêu về công trình thoát lũ ở Lào Cai đổ đất lấn dòng chảy thượng nguồn sông Hồng
Lượt xem: 130
1781/UBND-QLĐT 05/05/2021
V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công và xây dựng
Lượt xem: 87
1369/QĐ-UBND 28/04/2021
Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Lượt xem: 120
814/UBND-QLĐT 08/03/2021
triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 196-TB/TU ngày 24/02/2021 Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 209
84/KH-UBND 01/03/2021
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025”
Lượt xem: 171
12345678910...