Tổng số: 151
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2931/UBND-QLĐT 01/07/2021
V/v kiểm tra đổ thải dọc sông Hồng đoạn từ đường Phú Thịnh (đường B1) đến cầu Giang Đông.
Lượt xem: 133
2550/UBND-QLĐT 14/06/2021
chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 137
2122/UBND-TH 24/05/2021
V/v đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 197
1800/UBND-QLĐT 06/05/2021
V/v xử lý thông tin báo chí nêu về công trình thoát lũ ở Lào Cai đổ đất lấn dòng chảy thượng nguồn sông Hồng
Lượt xem: 110
1781/UBND-QLĐT 05/05/2021
V/v thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công và xây dựng
Lượt xem: 76
1369/QĐ-UBND 28/04/2021
Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Lượt xem: 105
814/UBND-QLĐT 08/03/2021
triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 196-TB/TU ngày 24/02/2021 Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 202
84/KH-UBND 01/03/2021
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 – 2025”
Lượt xem: 164
4/CT-UBND 25/02/2021
Chỉ thị về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 199
60/KH-UBND 09/02/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 328
12345678910...