Tổng số: 139
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1084/UBND-NLN 20/03/2023
V/v tăng cường công tác quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện
Lượt xem: 18
552/QĐ-UBND 15/03/2023
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2023 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 28
137/KH-UBND 14/03/2023
KẾ HOẠCH Phòng chống thiên tai năm 2023 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
114/KH-UBND 27/02/2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình tổng thể Phòng, chống thiên tai Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 79
570/UBND-NLN 15/02/2023
V/v triển khai các biện pháp PCCCR trong dịp đầu năm 2023
Lượt xem: 74
203/QĐ-UBND 31/01/2023
QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh kế hoạch giao thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 61
01/CT-UBND 06/01/2023
CHỈ THỊ Về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2023, trên địa tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 86
4062/UBND-NC 31/08/2022
V/v thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC & CNCH
Lượt xem: 143
3889/UBND-NLN 22/08/2022
V/v tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn, rủi ro liên quan đến nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 130
3690/UBND-NLN 10/08/2022
V/v chủ động các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với cơn bão số 2
Lượt xem: 135
12345678910...