Tổng số: 393
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
360/QĐ-UBND 22/02/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác về giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 88
357/QĐ-UBND 22/02/2023
Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 74
241/QĐ-UBND 03/02/2023
V/v đính chính thời gian có hiệu lực của văn bản
Lượt xem: 39
218/QĐ-UBND 01/02/2023
Sửa đổi Điều 20 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 50
210/QĐ-UBND 31/01/2023
Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 53
206/QĐ-UBND 31/01/2023
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 35
205/QĐ-UBND 31/01/2023
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Điều dưỡng Người có công Sa Pa trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 38
251/UBND-NC 18/01/2023
V/v kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm học 2022 – 2023
Lượt xem: 102
3273/QĐ-UBND 27/12/2022
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 111
6142/HD-UBND 26/12/2022
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố
Lượt xem: 145
12345678910...