Tổng số: 615
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
226/KH-UBND 12/05/2021
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021
Lượt xem: 21
224/KH-UBND 11/05/2021
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030
Lượt xem: 25
223/KH-BCĐ 11/05/2021
Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2021
Lượt xem: 18
114/TB-VPUBND 06/05/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2021
Lượt xem: 26
204/KH-UBND 28/04/2021
Khung tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 38
1637/UBND-VX 26/04/2021
định hướng nội dung xây dựng hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 43
174/KH-UBND 12/04/2021
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021)
Lượt xem: 99
93/TB-VPUBND 06/04/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 04 năm 2021
Lượt xem: 102
188/BC-UBND 29/03/2021
Báo cáo Tình hình triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU và 18 đề án trong tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Lượt xem: 116
130/KH-UBND 23/03/2021
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 8 - năm 2021
Lượt xem: 122
12345678910...