Tổng số: 634
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
364/KH-UBND 15/10/2021
Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững
Lượt xem: 77
288/TB-VPUBND 08/10/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 103
18/CTr-UBND 08/10/2021
Chương trình Hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 79
263/TB-VPUBND 04/09/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 151
2987/QĐ-UBND 19/08/2021
Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025”
Lượt xem: 125
325/KH-UBND 17/08/2021
Kế hoạch thực hiện “Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 125
220/TB-VPUBND 05/08/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 155
3521/UBND-TH 30/07/2021
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 148
3239/UBND-QLĐT 19/07/2021
V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số : 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 225
304/KH-UBND 16/07/2021
Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021
Lượt xem: 190
12345678910...