Tổng số: 4449
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
5145/UBND-VX 26/10/2021
V/v tiếp tục triển khai một số hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Lượt xem: 26
5107/UBND-QLĐT 23/10/2021
V/v tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 49
3757/QĐ-UBND 22/10/2021
Quyết định Về việc cấp phát hàng dự trữ Quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Lượt xem: 42
5097/UBND-QLĐT 22/10/2021
V/v tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện khóa tập huấn với Viện Kiến trúc Quốc gia tại Lào Cai.
Lượt xem: 75
3753/QĐ-UBND 22/10/2021
Xếp hạng Đồn Bắc Hà là di tích lịch sử cấp tỉnh
Lượt xem: 42
3748/QĐ-UBND 21/10/2021
Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid – 19 (F0), người cách ly y tế (F1), hướng dẫn viên du lịch, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 45
372/KH-UBND 21/10/2021
Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 84
368/KH-UBND 20/10/2021
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 85
366/KH-UBND 19/10/2021
Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 78
367/KH-UBND 18/10/2021
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 81
12345678910...