Banner Logo Tỉnh
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 464/LMHTXVN-VP
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hợp tác xã
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 464-cv.pdf