Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (172.577,9 m2 đất của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn)
Số ký hiệu văn bản 2082/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 23/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn (172.577,9 m2 đất của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2082QĐ2022.pdf