V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Số ký hiệu văn bản 4322/UBND-VX
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4322CV2022.pdf