Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1988/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1988QĐ2022.pdf